Prezentare
Despre Noi
Atributii
Membrii
Parteneri
Statutul si scopul federatiei
Structura sectoriala
Evenimente patronale
Organizare
Activitati
 
Obiectul de activitate
Programe
Oferta de servicii
Dialog social
Documentatii
 
Dosare
Legislatie
Presa
Publicatii
Informatii utile
 
Stiri
Buletin informativ
Comunicari
Info EUROPA
Info Ministere
Comunicate
Statistici
Organizatii internationale
 
     

OBIECTUL DE ACTIVITATE
 

 In vederea realizarii scopului sau, Federatia:

  1. reprezinta interesele economice , tehnice,juridice si sociale de grup ale organizatiilor patronale member, acordand sprijin in elaborarea si aplicarea strategiei proprii sau de grup;
  2. urmareste si sprijina respectarea legalitatii,eticii profesionale, precum si normelor privind concurenta loiala si activitatea economica si in relatiile dintre membrii . De asemenea, isi exprima disponibilitatea de a participa si contribui la dialogul social si de a sprijini cu experienta, cunostintele si informatiile necesare pe membrii sai in elaborarea deciziilor si actelor normative privind activitatea agentilor economici asociati din ramura industriei petrol si gaze naturale.
  3. Punerea la dispozitie membrilor sai, prin edificarea de publicatii de specialitate si organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, a informatiilor de interes cu privire la legislatia si politica economica, financiar bancara si comerciala
  4. Asigurarea facilitarii obtinerii de catre membrii a unor servicii inclusiv prin antrenarea unor institutii specializate, in domeniile de consultanta,informatizare, studii de marketing si fezabilitate, asistenta de specialitate in fundamentarea deciziilor, expertize, asistenta juridica  si dezvoltarea unor practici comerciale specifice intereselor membrilorfederatiei pe terte piete ;
  5. Se ocupa de crearea in randul potentialilor parteneri a unei imaginifavorabile a agentilor economici din ramura energiei electrice si termice, prin optimizarea tehnicilor de transparenta si reclama comerciala, combaterea concurentei neloiale si a tendintelor de monopol si prin intensificarea relatiilor cu presa si cu celelalte mijloace de informare in masa,in vederea asigurarii unei prezente active a federatiei si a membrilor acesteia in mass media ;
  6. Intocmeste si promoveaza, catre autoritatile publice competente, propuneri de legiferare in domeniile de interes patronal ;
  7. Raspunde la consultarile guvernului privind initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana ;
  8. Asigura dialogul cu sindicatele organizate  la nivel de federatie si, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in vederea negocierii contractelor colective de munca la nivel national si de ramura din industria energiei electrice si termice.
  9. Desfasoara o activitate interna si internationala, avand ca obiective, promovarea exporturilor, dezvoltarea schimburilor de informatii si publicatii, promovarea intereselor federatiei si a organizatiilor patronale asociate in domeniul cooperarii economice interne si internationale si al investitiilor de capital ;
  10. Stabileste relatii de colaborare cu federatii similare, asociatii profesionale si agenti economici din tara si strainatate, se afiliaza la organisme internationale patronale, asigura participarea membrilor sai la reuniunile internationale in domeniul de interes al federatiei ;
Infiinteaza sau participa ca membru fondator sau actionar, la constituirea de asociatii, organizatii, fundatii, cluburi profesionale, fonduri mutuale, pentru cresterea prestigiului si al autonomiei financiare petru realizarea obiectului de activitate al federatiei.

 

   

GTS VPS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GTS Telecom
 

Copyright FPEN 2010
 
FEDERATIA PATRONALA ENERGETICA
Bdul Lacul Tei nr. 1-3, Cod Postal 020371, Bucuresti,Romania