Energie regenerabila. Cum să-l obțineți și care sunt avantajele sale

Energia regenerabilă este energia generată din resursele naturale nelimitate ale pământului, cum ar fi vântul și lumina soarelui. Energia verde este o alternativă la sursele tradiționale de energie bazate pe combustibili fosili (petrol și gaz), care poluează mediul și sunt adesea mai dăunători.

  1. Cadrul legal
  2. De ce să alegeți energia verde?
  3. Energie regenerabila

Energia regenerabilă este o victorie pentru dezvoltarea umană, iar ființele umane caută constant energie care să înlocuiască energia existentă. Utilizarea acestuia ajută la îmbunătățirea aerului pe care îl respirăm prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și este, de asemenea, mai ieftin. Energia regenerabilă este obținută din surse care se pot reînnoi singure, cum ar fi energia solară, energia eoliană, râurile, izvoarele termale, mareele și biomasa.

Energia neregenerabilă este o resursă naturală care nu poate fi replicată, generată, cultivată sau utilizată la o scară care să susțină ratele de consum. În cele din urmă, va expira și nu mai este disponibil. Aceste resurse sunt epuizate mai repede decât le poate crea natura, cum ar fi combustibilii fosili (cărbune, petrol și gaze naturale) sau energia nucleară (uraniu). Energia regenerabilă nu este legată de o anumită locație geografică și, spre deosebire de energia convențională, nu are o aprovizionare limitată.
Cadrul legal

Pentru a promova utilizarea energiei regenerabile, România are un cadru legal în vigoare. Hotărârea Guvernului nr. 1535 „Strategia de utilizare a energiei regenerabile” a fost adoptată în 2003. De atunci, mai multe hotărâri de guvern cu diverse modificări au condus la Legea nr. 220/2008, care a fost reînnoită. În iulie 2018, legea a luat forma actuală.

Termenul de prosumator este definit în cadrul legal și definește responsabilitățile în acest domeniu. În plus, Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis un regulament prin care se aprobă condițiile tehnice de racordare a prosumatorilor cu putere activă injectată în rețea (putere instalată sub 27 kW) la rețeaua de interes public.

Prin urmare, ANRE a emis o serie de reglementări pentru clienții care doresc să obțină energie din surse regenerabile, chiar dacă consumul acestora este redus, adică sub 27 kW pe punct de consum. Prosumerul poate folosi, stoca și vinde energia electrică generată în clădirile sale din surse regenerabile.

Pentru a trece la energie regenerabilă, trebuie să obțineți un certificat de prosumer. Așadar, dacă aveți o centrală cu energie regenerabilă cu o capacitate instalată de până la 27 kW/punct de consum, trebuie să trimiteți câteva documente operatorului de distribuție din județul în care se află centrala:

Cerere de eliberare sau reînnoire a certificatelor de racordare;
Informații privind contoarele de energie electrică instalate în utilitățile care nu sunt deținute de operatorul sistemului de distribuție;
Declarație responsabilă că veți utiliza schema pentru a instala sisteme fotovoltaice pentru a genera energie electrică pentru consum personal și a exporta excesul de energie electrică în rețeaua națională pentru uz personal;
În cazul unei persoane juridice, este necesar originalul sau o copie a certificatului de constatare eliberat de Registrul Comerțului.

Distribuitorii au la dispoziție 45 de zile de la înregistrare pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. După primirea certificatului de prosumator, intră în etapa semnării unui contract de cumpărare cu firma de comerț electronic, iar consumatorul a semnat un contract de furnizare cu compania de comerț electronic. Legea va pune accent pe cantitatea lunară de energie trimisă în rețea atunci când se depășește consumul și câți bani poate obține.

Parlamentul European pledează pentru promovarea investițiilor în autoproducția și autoconsumul de energie regenerabilă. În iunie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la raportul intermediar privind energia din surse regenerabile, solicitând Comisiei Europene să propună un pachet mai ambițios pentru 2030 privind clima și energia, ridicând obiectivul UE de 30% energie regenerabilă și implementându-l separat ca obiectiv național. .

De ce să alegeți energia verde?

Sursele regenerabile de energie au fost din ce în ce mai dezvoltate în ultimii ani, deoarece anunță un viitor energetic curat. Energia verde începe să înlocuiască combustibilii fosili nocivi în sectorul energetic, reducând emisiile de carbon sau alte tipuri de poluare. Energia regenerabilă poate oferi o soluție la una dintre problemele majore ale lumii moderne: reducerea poluării, care afectează calitatea vieții și sănătatea umană pe Pământ.

Cantitatea de energie regenerabilă este nelimitată și face parte din dezvoltarea durabilă a zonelor dens populate. Energia verde poate fi, de asemenea, mai ieftină decât energia convențională.

Energie regenerabila

Energia solară – folosind panouri fotovoltaice pentru a capta energia de la soare pentru a genera electricitate. Este o sursă de energie regenerabilă foarte populară, deoarece este rapidă, eficientă și în mare parte situată în locații geografice favorabile, cum ar fi: B. În zonele însorite cea mai mare parte a anului. Pe acoperișul casei sunt amplasate module fotovoltaice pentru a genera energie electrică pentru întreaga casă.

Energia eoliană – se referă la utilizarea turbinelor eoliene pentru a transforma energia eoliană în energie electrică. Zona în care sunt amplasate „tăvile” este terenul agricol, care are cel mai mic impact asupra mediului dintre toate sursele de energie.

Energia eoliană este utilizată în principal în Statele Unite, Germania, Danemarca și India.

Energia mareelor – este energia care poate fi extrasă din curenții oceanului. Generatoarele similare cu turbinele eoliene sunt instalate în apă.

Hidroenergia – cea mai utilizată formă de energie regenerabilă, folosește forța gravitațională și fenomenul de curgere a apei pentru a genera energie apei. În România, această formă de energie regenerabilă reprezintă aproximativ 30% din energia totală stocată în rețea.

Energia geotermală – Poate fi utilizată numai în zonele din apropierea rosturilor structurale, este ieftină și nu necesită combustibil pentru a funcționa. Poate fi extras din pământ prin procese naturale și poate alimenta casele și chiar așezările umane mari. Regiunile cu centre geotermale mari sunt situate în California, Islanda, Kenya, El Salvador, Filipine și Costa Rica.

Energia nucleară – este tehnologia folosită pentru extragerea energiei din nucleele atomice prin reacții nucleare controlate. Acest lucru se realizează printr-o metodă numită fisiune nucleară, care se bazează pe uraniu. Pe măsură ce uraniul va dispărea în următorii 800 de ani, elementul va fi înlocuit cu hidrogen.

Biomasa – este porțiunea biodegradabilă a reziduurilor din mediu care poate fi folosită drept combustibil atunci când este arsă. Utilizarea acestei energii reduce consumul de combustibil.

Energie radiantă – Recoltată din mediu printr-un proces numit fracţionare. Are același efect ca electric, dar la un cost mult mai mic.

Folosind cu înțelepciune resursele pe care ni le oferă, energia regenerabilă are multe beneficii pentru toți, pe lângă faptul că servește marele obiectiv de a menține planeta noastră gazdă verde.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus