Prezentare
Despre Noi
Atributii
Membrii
Parteneri
Statutul si scopul federatiei
Structura sectoriala
Evenimente patronale
Organizare
Activitati
 
Obiectul de activitate
Programe
Oferta de servicii
Dialog social
Documentatii
 
Dosare
Legislatie
Presa
Publicatii
Informatii utile
 
Stiri
Buletin informativ
Comunicari
Info EUROPA
Info Ministere
Comunicate
Statistici
Organizatii internationale
 
     

Oferta de servicii puse la dispozitia membrilor de Federatia Patronala Energetica

 

1. Reprezentare

 

Reprezentarea patronala este principalul serviciu pus la dispozitia membrilor si presupune :
- Un program permanent si un sistem de informare functional si eficient
- Existenta unor specialisti si operatori capabili sa proceseze informatiile si sa elaboreze solutii
- Existenta capacitatii tehnice de stocare si procesare a informatiilor
- Existenta unor reprezentanti capabili sa sustina convingator si sa negocieze profitabil interesele membrilor in cadrul dialogului social tripartit sau in alte situatii
- Existenta logisticii si a unui management eficient pentru activitatea de reprezentare.

 

 

 

a. Reprezentare nationala

 

 

. In Comisiile de Dialog din ministere si agentiile centrale
. In comisiile economice ale Partidelor parlamentare
. Lobby in comisiile de specialitate parlamentare
. Organizatiile sindicale reprezentative
. In relatiile cu Presa centrala

 

b. Reprezentare internationala

 

 

. Prin UNICE in Comisia europeana (la nivel de delegatie permanenta Bruselles)
. Prin IOP in ILO si comisiile ONU

 

 

 

2. Coordonare

 

 

 

. Coordonare programe de activitate, scopuri, obiective
. Dezvoltare organizationala unitara, coerenta

 

 

Coordonarea miscarii patronale la nivel local, regional, national etc., este un serviciu important adus membrilor si presupune :

- Organizarea structurilor patronale specifice si a modalitatilor optime de comunicare
- Colectarea si sistematizarea problemelor si mai ales a propunerilor de solutii
- Intocmirea programelor de actiuni pentru rezolvarea problemelor comune
-  Asigurarea unitatii si fermitatii pozitiilor luate de comunitatea patronala
- Exploatarea la maximum a oportunitatilor si succeselor obtinute

 

3. Informare

 

 

 

Informarea este un serviciu de baza asigurat membrilor si presupune :

- Existenta resurselor umane, tehnice si financiare pentru procurarea si procesarea de informatii solicitate de membri (sumare de presa, sumare legislative, lucrari de specialitate, comunicari ale reprezentantilor in structurile de dialog, comunicari ale organelor de coordonare, schimb de informatii utile intre membri)
- Existenta si organizarea mijloacelor de transmitere a informatiilor (locatie Internet, mailing, reviste etc.)
- Existenta unui sistem coerent si functional de informare a opiniei publice si partenerilor sociali asupra problemelor, luarilor de pozitie, programelor si initiativelor organizatiei patronale (conferinte si comunicate de presa, publicatii de masa etc.)

 

 

 

 

. Diseminare informatii de interes general : legislatie, evenimente nationale si internationale etc., prin Internet, news leters, revista trimestriala.
. Administrarea si facilitarea comunicatiilor intre membri
. Colectare, stocare, procesare date
. Elaborare de studii, analize.

 

 

 

4. Servicii directe

 

 

 

Serviciile individuale sunt cele care se presteaza unor membri sau grupuri de me m bri la cererea expresa a acestora :

-  Pregatire profesionala, specializare (Seminarii, Conferinte)
- Asistenta juridica (Documentare legislativa etc.)
- Servicii de promovare (Publicitate, participare la manifestari expo-economice, prezentari de produs etc.)
- Alte servicii solicitate de mebri prestate cu personal propriu sau al partenerilor.

   

GTS VPS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GTS Telecom
 

Copyright FPEN 2010
 
FEDERATIA PATRONALA ENERGETICA
Bdul Lacul Tei nr. 1-3, Cod Postal 020371, Bucuresti,Romania